2015-12-11

ΙΣΤΟΡΙΑ Δ' ΤΑΞΗΣ: Κεφάλαιο 15. Το Περσικό κράτος και οι Έλληνες της Μ. Ασίας

Εξάσκηση τώρα με παιχνίδι ερωτήσεων από την ιστοσελίδα ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ:
https://0f3530bbef1c761a616d1945de4a2d485e8b146a.googledrive.com/host/0B8nLxuiirjAeM1ViV3FJNjNUV2M/
 https://0f3530bbef1c761a616d1945de4a2d485e8b146a.googledrive.com/host/0B8nLxuiirjAeM1ViV3FJNjNUV2M/

Δεν υπάρχουν σχόλια: