2015-11-10

ΓΛΩΣΣΑ Δ΄ ΤΑΞΗΣ : Ενότητα 2η Γραμματική


 Από την ιστοσελίδα του συναδέλφου Π. Σαμούχου, βρήκαμε αυτή την ενδιαφέρουσα παρουσίαση για να μην μπερδεύουμε τα Αντικείμενα με τα Κατηγορούμενα!!!
 https://s3.amazonaws.com/export.canva.com/DABhZF7_QJ8/19/preview/0001-87139617.png?AWSAccessKeyId=AKIAIU6N2ZZT3WCLIKRA&Expires=1446930000&Signature=vK8LDssF51yUPDXaRH9EVKIWKg0%3D


πηγή: http://psamouxos.blogspot.gr/search/label/%CE%93%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%AC%20%CE%94%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CF%85%20%CE%94%CE%84

Δεν υπάρχουν σχόλια: