2015-04-14

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ ΤΑΞΗΣ: Προσθέσεις και αφαιρέσεις δεκαδικών αριθμών


 Αποτέλεσμα εικόνας για math frog games
 Πατήστε τον σύνδεσμο και εξασκηθείτε!!!Καλή επιτυχία!
http://cemc2.math.uwaterloo.ca/mathfrog/english/kidz/addsubdec.shtml

Δεν υπάρχουν σχόλια: